loading..
个股详情
PE:39.79 拖移PE:239.33 中位PE:16.97

昨收: 今开: 范围:~

实时:  行业:公用事业
当前估值:
合理买入价: 登录会员,立即查看
预期股价区间: 登录会员,立即查看
   
股价图
市场表现与估值
3.50%1周表现:
1.29%6周表现:
2.46%13周表现:
2.46%26周表现:
19.76%52周表现:
8.19-5.7852周高-低股价:
983.96总市值(亿):
744.45流通市值(亿):
0.83BETA:
39.79PE:
239.33拖移PE:
16.97中位PE:
0.71PS:
1.51PB:
收入趋势
盈利趋势
公司经营及概况
公司经营及概况:1994年成立,2001年上市。公司在国内开发、建设和经营管理大型发电厂,其发电量和上网电量长期处于国内行业头名的位置,截至2017年12月31日,公司可控发电装机容量104321兆瓦。目前主营业务是电力、热力产品的生产和销售,2017年营收占比为98%。控股股东:华能国际电力开发公司(持股33.33%);董事长:曹培玺;总经理:刘国跃;在职员工:53962人;地址:北京市西城区复兴门内大街6号楼华能大厦;电话:010-63226999;传真:010-63226888;网址:www.hpi.com.cn。
关键指标
  • 按季度
  • 按年度
关键指标(单位:元) 18Y3Q 18Y2Q 18Y1Q 17Y4Q 17Y3Q 17Y2Q 17Y1Q 16Y4Q
每股收益 0.13 0.14 0.08 0.11 0.19 0.05 0.04 0.58
每股收益(扣除) 0.12 0.13 0.08 0.03 -- 0.04 -- 0.53
每股营业收入 8.29 5.42 2.85 10.03 7.31 4.70 2.47 7.49
每股经营性现金流 8.29 0.99 0.62 1.92 1.42 0.94 0.50 2.07
每股净资产 4.65 4.67 5.05 4.97 5.00 4.58 4.86 5.82
每股资本公积金 0.98 0.98 0.98 0.98 0.92 0.92 0.92 1.94
每股未分配利益 2.08 2.13 2.18 2.10 2.18 2.04 2.33 2.29
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 152.00 152.00 152.00 152.00 152.00 152.00 152.00 152.00
利润表(单位:亿元)
主营收入 1,259.89 824.05 432.56 1,524.59 1,110.74 714.34 375.77 1,138.14
主营利润 40.82 36.56 23.29 40.95 45.18 16.63 13.51 141.39
利润总和 39.89 36.73 23.41 37.20 46.00 17.32 14.63 143.66
净利润 19.89 21.29 12.19 17.93 28.60 7.88 6.52 88.14
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 534.80 561.86 556.31 485.38 539.56 505.33 453.62 369.67
资产总计 3,819.09 3,815.83 3,825.92 3,786.94 3,828.81 3,804.42 3,755.43 3,094.18
流动负债 1,291.30 1,412.76 1,502.85 1,559.50 1,611.81 1,694.97 1,595.80 1,301.96
负债合计 2,835.70 2,877.58 2,882.45 2,864.90 2,892.59 2,920.65 2,824.74 2,126.52
股东权益 983.39 938.25 943.46 922.04 760.75 695.68 738.45 815.22
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 223.66 151.16 -- 291.97 215.62 143.02 76.49 315.11
投资型现金流 -116.88 -61.04 -39.50 -340.60 -260.44 -225.81 -99.93 -176.50
融资型现金流 -65.24 -20.95 12.91 40.13 106.55 102.69 56.06 -136.02
净现金流 41.83 69.07 66.58 -8.40 61.93 20.12 32.91 3.32
关键指标(单位:元) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
每股收益 0.11 0.58 0.95 0.75 0.75 0.42 0.09 0.29
每股收益(扣除) 0.03 0.53 0.93 0.73 0.83 0.41 0.06 0.23
每股营业收入 10.03 7.49 8.48 8.70 9.52 9.53 9.49 7.42
每股经营性现金流 1.92 2.07 2.79 2.31 2.86 1.92 1.49 1.49
每股净资产 4.97 5.82 5.22 4.80 4.39 3.95 3.56 3.76
每股资本公积金 0.98 1.94 1.20 1.30 1.19 1.21 1.22 1.26
每股未分配利益 2.10 2.29 2.47 2.06 1.76 1.23 0.88 0.99
利润分配(每十股现金分红) -- -- 3.80 3.80 3.80 2.10 0.50 2.00
总股本(亿) 152.00 152.00 152.00 144.20 140.55 140.55 140.55 140.55
利润表(单位:亿元)
主营收入 1,524.59 1,138.14 1,289.05 1,254.07 1,338.33 1,339.67 1,334.21 1,043.08
主营利润 40.95 141.39 230.06 185.52 183.48 91.21 11.39 41.22
利润总和 37.20 143.66 233.85 188.75 176.49 94.27 23.48 45.93
净利润 17.93 88.14 137.86 105.46 105.20 58.69 12.68 35.44
净利润(扣除) -- -- -- 105.74 116.11 58.25 8.47 32.23
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 485.38 369.67 318.87 365.92 335.24 351.45 344.04 287.95
资产总计 3,786.94 3,094.18 2,997.30 2,721.65 2,602.75 2,568.62 2,543.65 2,239.53
流动负债 1,559.50 1,301.96 1,205.15 1,022.94 971.83 912.83 937.65 800.56
负债合计 2,864.90 2,126.52 2,037.90 1,887.45 1,862.30 1,919.44 1,962.06 1,630.94
股东权益 922.04 815.22 794.09 691.98 617.48 555.81 500.75 528.91
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 291.97 315.11 423.63 333.20 402.39 269.28 209.49 180.67
投资型现金流 -340.60 -176.50 -337.98 -190.86 -190.54 -153.10 -216.65 -269.81
融资型现金流 40.13 -136.02 -141.41 -112.79 -222.40 -98.17 0.70 130.63
净现金流 -8.40 3.32 -55.43 28.97 -11.64 19.53 -8.74 41.99
》更多我们的研究报告
  • 华能国际报告
  • 公用事业行业报告
  • 其他报告
2018年03期 华能国际 (600011)
2018年02期 华能国际 (600011)
2017年09期 华能国际 (600011)
2017年04期 华能国际 (600011)
2017年02期 华能国际 (600011)
2016年09期 华能国际 (600011)
2016年08期 华能国际 (600011)
2016年04期 华能国际 (600011)
2015年11期 华能国际 (600011)
2015年10期 华能国际 (600011)

未来中国能源结构谁主沉浮? 非化石能源+天然气

——    上海证券报  18-10-19

中国成为最大天然气进口国 LNG贸易迎来黄金时代

——    21世纪经济报道  18-10-12

多渠道发力 今冬天然气供应有望缓解

——    21世纪经济报道  18-09-28

成长良好、估值偏低、分红优厚,静待市场发现

——7家电力公司综合评述    股票估值网 何剑伟  14-02-21

17只股票成长优秀且估值诱人

——2013年11-1期《个股评级总汇》概述    股票估值网  13-11-01

细看本期新老交替的4家公司

——市盈率最低的股票分屏    股票估值网 蔡文君  13-08-08

公告

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统所提供的信息仅供参考,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

© copyright 中股(深圳)投资研究有限公司  粤ICP备10217250号-1